Patmos: Waar liefde werk

                             Welkom by NG Patmos se webwerf.
Besoek gerus die verskillende afdelings om jou te vergewis van wie en wat ons is.
Jy is welkom om ons eredienste op Sondae by te woon. (Die tye word hieronder aangedui).  Kom ervaar die warm hartlikheid van ons gemeente en drink koffie en tee saam met ons na die erediens.

Ons eredienste begin om 9.00vm in die oggende en saans om18.30.  (Vanaf April – September begin ons oggenddienste weer om 09:30)

Vir VIDEOPREKE: klik op “Eredienste” en dan op “videopreke” 

NB: ONS NUWE E-POS ADRES: kerkkantoor@patmosng.org


 

GEBRUIK OOK SNAPSCAM OM U BYDRAES TE MAAK