Die vele stories wat ons oor die NG Kerk móét vertel

In ‘n TED-praatjie (wat almal moet kyk) verduidelik Chimamanda Adichie hoe gevaarlik dit is om net één storie oor enigiets te vertel. Daar is altyd méér as een storie te vertel. Een storie kan nie die volle omvang van die waarheid vasvang nie.

    Dit is ook waar van die NG Kerk. Is die storie wat op koerantvoorblaaie vertel word die enigste waar storie? Die enigste storie wat ons definieer.

    Algemene Sekretaris Gustav Claassen wys tereg daarop dat daar méér stories oor die NG Kerk is wat vertel móét word.

    Hy skryf in ‘n Kerkboderubriek: “Die NG Kerk se eerlike worsteling om haarself, ter wille van die koninkryk, beter te posisioneer het nie sonder pyn en worsteling geskied nie. Pogings om die Belydenis van Belhar te aanvaar het tot erge verdeeldheid gelei. So is dit ook tans die geval met die kerk se pogings om haar gay-lidmate ten volle te akkommodeer. Dit het daartoe gelei dat die narratief rondom die NG Kerk eensydig gedefinieer word in terme van haar dikwels onbeholpe pogings om die regte besluite te neem. ‘n Onsimpatieke pers het tot hier­die narratief bygedra deur dikwels lesers met ‘n ongebalanseerde negatiewe storielyn te voer.” Lees verder watter stories Gustav dink óók vertel moet word.