Dink asseblief weer, Moreletapark

Oor die afgelope week het die kerk gegons oor berigte dat Moreletapark die NG Kerk wil verlaat. Dit is gegrond op ‘n skriftelike mededeling van die gemeente aan die Oostelike Sinode. Op Dinsdag, 7 Mei, het kerkleiers met gemeenteleiers vergader. ‘n Meer versoenende verklaring is na afloop van die gesprek uitgereik.

    Die oorspronklike besluit om oënskynlik bande met die NG Kerk te verbreek, is geneem sonder die medewete van ds Dirkie van der Spuy, afgetrede leraar en deesdae ouderling van die gemeente. Hy het eers saam met die res van die kerk daarvan gehoor. Nietemin is die aanspraak dat die besluit eenparig deur lidmate en kerkraadslede geneem is.

    Van der Spuy is bekend vir sy sterk aksent op kerkeenheid.

    Intussen lyk dit al hoe meer dat die gemeente nie die kerkverband gaan verlaat nie.

    Die juridiese beginsel dat die lidmate wat die gemeente nie wil verlaat nie al die eiendomme behou is sedertdien weer bevestig.

    Die helderste woord oor die saak is vandeesweek deur ds Jannie Pelser van Krugersdorp gespreek in ‘n publieke skrywe aan Moreletapark in Beeld van 8 Mei 2019. Hy vra Moreletapark moet weer dink.  Klik hier om dit te lees.