Droomscenariosvir die NG Kerk in 2030

Droomscenario’s

Tydens die Algemene Sinode is gekyk na die beste moontlike uitkoms vir die NG Kerk teen 2030. Afgevaardigdes het interaktief saamgewerk om die droomscenario’s te ontwikkel. Die Algemene Sinode voorsien ‘n kerk wat diensbaar is in die gemeenskap en primêr deur netwerke werk.

    Iemand beskryf hierdie kerk as die “hoop in die doodloop”.

    Kyk hier na die moontlik droomscenario’s.