Gebed vir Covid-19 deur Jaco Thom

Oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence

God die Vader, U begeer gesondheid en heil vir alle mense;
Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;
Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Heilige Gees, U het ons liggame die tempel van u teenwoordigheid gemaak;
Ons prys U en dank U, o Heer.

O Heilige Drie-eenheid, in U leef ons en beweeg ons en is ons;
Ons prys U en dank U, o Heer.

Here, hoor ons gebed, en laat ons noodroep tot by U kom –

Vir almal wat treur oor die dood van familie, vriende en landgenote;
Skenk hulle moed en krag om die dae wat kom, te hanteer, o Heer,
en die troos van u liefde.

Stort u genesende genade uit oor almal wat siek, beseer of ongeskik is, dat hulle heel kan word;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee dat almal wat u leiding soek, of bang of benoud of oorweldig is, u wil sal ken en bewus mag wees van u teenwoordigheid;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee vrede, moed en hoop aan almal wat ly na liggaam, siel of gees;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak dit wat gebreek is deur sonde in ons lewens, in ons nasie, en in die wêreld heel;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Seën die dokters, verpleegsters, en almal wat die siekes en lydendes versorg;
hou hulle veilig en gesond, en skenk hulle wysheid en vaardigheid, simpatie en geduld;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk aan ons president en alle politieke leiers die wysheid, mensliewendheid en regverdigheid, dat hulle met doelgerigtheid hulle taak kan volvoer om die welsyn van al ons mense te dien;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk wysheid, kreatiwiteit en volharding aan almal in die mediese professie, die navorsers, beleidmakers en leiers as hulle reageer op die pandemie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak ons harte en hande oop om almal wat hulle werk gaan verloor of finansieel deur COVID-19 geraak word, te ondersteun;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee ons medelye vir hulle in nood, geduld in hierdie tyd van ellende, en liefde vir ons naaste;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Laat ons harte nie van vrees versmelt nie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

U is die Heer wat wonders doen;
U het u mag aan die mense betoon.

U, o Heer, is die bron van die lewe;
En in u lig sien ons lig.