Goeie nuus: Eredienste neem weer aanvang in kerkgebou

Goeie dag aan al ons vriende en familie in Patmos

 Ons groet julle vandag in die geseënde naam van onse Here en Verlosser, Jesus Christus.

 O.S. Marden het gesê: “there is no medicine like hope, no incentive so great, and no tonic so powerful as the expectation of something tomorrow”

Hoop vorm die basis van ons geloof. dit anker ons as gemeente aan die belofte dat onse Hemelse Vader altyd sal voorsien aan ons, sy kinders. God se liefde en beloftes vervat in die Woord spreek juis tot die beginsel dat ons kan Hoop hê. Vir vandag, more en die toekoms.

Want Hy is en sal altyd in beheer wees en bly.  Dit is nog nooit so bewys soos die laaste 5 maande tydens grendeltyd nie. Terwyl ons in ons huise afgesonder was het God vir ons bewys op ’n fisiese vlak hoe Hy elke dag werk in ons lewens.

 Die natuur rondom ons het weer begin floreer, vry van die mens se invloed. Wie sal ooit kan vergeet hoe pragtig die skoon kanale in Venisië gelyk het in die tyd. Daar was selfs wilde diere in van die wêreld se grootste stede opgemerk!

 Net so het Patmos as gemeente ook die storm deurstaan. Deur genade onbeskryflik groot is uitreike gedoen na al die behoewendes in Port Elizabeth en kon ons ook vir die geringstes onder ons broodnodige kospakkies en hulp uitdeel.

 Die pasafgelope Maandagaand het ons dan ook as Kerkraad weer in ons geestelike huis vergader. Om weer binne in die kerklokaal te kon sit saam met mede gelowiges was onbeskryflik geseënd. En daarom het die Kerkraad dit eenparig goedgekeur dat DV 13 September 2020 die gemeente ook weer in die Huis van God kan vergader. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan weer saam as een liggaam aanbid!

 As getroue wetsgehoorsame landsburgers het ons egter ’n plig en ook, verantwoordelikheid, teenoor mekaar en die groter gemeenskap van Port Elizabeth om steeds aan al die COVID 19 regulasies te voldoen. Derhalwe sal ons COVID 19 beheerspan by die kerkdiens teenwoordig wees en al die nodige protokols streng toepas.

 Vir u gerief
1. Slegs 50 persone sal op die hele kerkgronde toegelaat word tydens die erediens/te.

2.            Die erediens sal om 09:00 plaasvind. Indien daar meer as 50 persone is wat die erediens wil bywoon sal daar ’n tweede diens plaasvind om 10:30.
3.            Besprekings kan by die kerkkantoor per sms of whatsapp gemaak word by ons skriba, Elizna, se selfoonnommer: 0832589860 en/of die wykskerkraadslid gedoen word vanaf                 elke Maandoggend 08:00 tot Woensdae om 12:00.
4.            Die kerkantoor sal elke bespreking bevestig vir elke erediens met die gemeentelede in persoon.
5.            Met u aankoms by die kerkgebou, sal die standaard saniteringsprosesse geimplimenteer word soos bepaal deur die regulasies.
6.            Die onderskeie jeugbedieninge sal ook weer met hulle werksaamhede begin. Die reëlings sal deur die onderskeie leiers hanteer word.
7.            Ongelukkig sal geen sang op die stadium toegelaat word tydens die eredienste nie en sal veilige sosiale afstande tussen kerkgangers ook van toepassing wees.
8.            Die huidige video preke en WhatsApp audiodienste sal steeds op Saterdagaande versprei word soos tydens die grendeltyd die gebruik was.
 Ons vertrou dat u dan ook van die kans gebruik sal maak om weer saam as Patmos te vergader en die samesyn as familie te ervaar.
Soos altyd bly ons dankbaar in nederige erkentlikheid aan elkeen van u wat so getrou gedurende die grendeltyd ook u rentmeesterskap uitgeoefen het. Sonder u ondersteuning kan ons nie ’n baken van hoop wees vir die kwesbares in die uitdagende tyd van COVID 19 nie.

 Soli Deo Gloria,

 Rick en Armand.

NG Kerk Patmos