Hardnekkige fopnuus oor die Direkte Bybelvertaling het dit steeds verkeerd

‘n Strooiboodskap op Whatsapp doen nou weer die rondte dat die direkte Bybelvertaling wat in 2020 bekendgestel word nie die Godsname in hoofletters skryf nie.

    Ds Hein Barnard van die Bybelgenootskap in Port Elizabeth sê dat dit ‘n blatante leuen is. Hy skryf:

    : Na aanleiding van die fopnuus wat die rondte doen en gelowiges bombardeer met gerugte, kan die volgende inligting vir alle gelowiges van groot waarde wees:

    Die Bybel 2020 se amptelike webwerf is hier te vind.

    Twee van die tabelle wat van groot waarde is vir elke gelowige is, handel oor die proefvertalings en vrae en antwoorde oor verskeie kwessies.

   Die fopnuus word beantwoord op die volgende vraag by genoemde skakel: “Verklaring van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika na aanleiding van ‘n petisie teen ‘n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling