Kerk van die toekoms (oor Scenario-beplanning)

Danie Mouton berig soos volg in Grens.Pos van 12 Maart 2020.

Tydens verlede week se ASM (Algemene Sinodale Moderamen) het die vergadering verder aandag gegee aan die sentrale fokus wat dit vir die volgende termyn van vier jaar vir die NG Kerk geïdentifiseer het. Die fokus is gebore uit bewegings wat in ons kerk waargeneem word:

–  Ontwikkel en mobiliseer bemagtigende leiers,

–  wat ruimtes en platforms skep vir versoenende luister en gesprek oor verhale van hoop en vernuwing,

–  en wat geloofsgemeenskappe vorm waar mense van verskillende kulture en tale ingesluit word, en

–  strukture gebruik en waar nodig omvorm tot gesinkroniseerde, ekumenies geïntegreerde netwerke, wat geïntegreerde samewerking in die NG Kerk en ook na buite bewerkstellig.

    Die ASM neem ‘n dinamiese proses in die Kerk waar waarvolgens ons nie langer tel hoeveel mense byeenkomste bywoon nie, maar waarin ons vra hoeveel leiers en ander lidmate saam met God in die gemeenskap betrokke is deur diens, versoening en samewerking oor alle moontlike grense.

    Dit is goed om die kort scenario-dokument in sy huidige gedaante deur te lees. Dit is ‘n proses in wording.