Konsultasie met kerkleiers oor “Comprehensive Sexual Konsultasie met kerkleiers oor “Comprehensive Sexual Education”

Danie Mouton berig soos volg in Grens.Pos van 12 Maart 2020.

Nadat ‘n herrie in die media losgebars het oor opvoedkundiges en kerkleiers se kommer rondom CSE (“comprehensive sexual education”) het groter insig en begrip vir die logika en nut hiervan begin groei.

    Lees hier hoe Gustav Claassen, algemene sekretaris, verslag doen oor ‘n konsultasie rondom CSE. Die dokument bevat ook BADISA, ‘n kerklike welsynsorganisasie se evaluering.