Meer oor Droomscenario’s vir die NG Kerk in 2030

Verlede week het ons berig hoe afgevaardigdes by die algemene sinode interaktief saamgewerk het om droomscenario’s vir die NG Kerk vir 2030 te ontwikkel. Die Algemene Sinode voorsien ‘n kerk wat diensbaar is in die gemeenskap en primêr deur netwerke werk.Kyk hier na die moontlik droomscenario’s. Om na die oorspronklike moontlikhede waaruit die droomscenario’s ontwikkel is, kan jy gerus hier loer. Dit is baie interessant