Ope Brief aan die Gemeente – NG Kerk Patmos

19 Maart 2020
I/S:      COVID 19 opvolg korrespondensie
  Die regering van Suid Afrika maak staat op al sy burgers om saam te werk en die regulasies t.o.v. die virus met oorsig en nabetragting na te volg. Daarom des te meer moet ons as gelowiges in die donker tyd ons Lig moet laat skyn vir ‘n wêreld daarbuite wat vasgevang in paniek en vrees is.   ‘n Dierbare suster in Christus het vanoggend vir my ‘n waar ding gesê: “ons is elkeen ons eie advokaat as dit by ons gesondheid kom!”   Is dit nie mooi nie? Elkeen van ons is geroep om as voorbeeld ook vir mekaar te dien.   Daarom wil ons graag op elkeen ‘n beroep doen dat:    indien jy nie 100% perdfris voel op die dag nie, of dalk onderliggende siektes toestand soos diabetes en/of long verwante kwaal het, of dalk in die hoë risiko groepe val nl. Bo 60 jaar en/of bestaande mediese toestand het,   jy eerder sal besin oor die erediens bywoning by die kerkgebou.   Die kerkraad het planne inwerking gestel om te sorg dat elke Sondag se preek wel by elke lidmaat wat toegang tot ‘n selfoon/rekenaar het sal uitkom en dus moedig ons lidmate aan om met deernis en respek hulle lidmaatskap van die Patmos familie uit te leef in die tyd waar ons almal ondersteuning nodig het.   Ons onderneem om ten alle tye u op hoogte te hou van enige veranderlikes wat die gemeentesake aanbetref en wil u verder versoek om in gebed die familie van Patmos aan die Hemelse Vader op te dra.
Christus groete,
Ds. Armand Crous                                            Rick Oosthuizen
Leraar: NG Patmos                                           Voorsitter: Kerkraad