Gemeenskapbediening

Gemeenskapdiens

Hier in Patmos vra ons ons gedurig af:  gaan die gemeenskap ons mis as ons nie meer sou bestaan nie?  En dit is nie om ons “onmisbaarheid” te toets nie, maar om seker te maak dat ons wel die doel in ons gemeenskap vervul soos wat die Here van ons in sy Woord roep om te doen.

Patmos se Gemeenskapsbediening strek wyd en ons is tans betrokke by die volgende aksies wat daarop gemik is om armoede en ander seerkry situasies in en om die Metropool, aan te spreek en ‘n verskil te probeer maak vir hulle wat baie keer nie in staat daartoe is om hulleself te help nie.  En ons wil op hierdie manier die liefde wat Jesus vir ons en almal rondom ons het, weerkaats in die wêreld.

INSTANSIE                                                              KONTAKPERSOON (in ons gemeente)

1   Christelike Maatskaplike Raad  [CMR]                 Jeanne Scherrer    (041) 373-4883 / 083 391 3216

2   Provinisale Hospitaal Kliniek se Sopkombuis       Judy Liebenberg 0827709871 en                                                                                       Beryl Nel 0723816150.

3   Damascus Ministries                                             Manie en Settie Kriek (041 )365 3792

4   Môrewag Laerskool                                               Ronel Griebenow   (041) 373-5530

5   Gebedsbediening (hospitaal buitepasiënte)         Armand Crous  (041) 373-4160

Kortliks behels die bogenoemde die volgende:

1   CMR:  Die CMR is die arm waardeur die Kerk sy roeping om armoede en ander sosiale vraagstukke aan te spreek, werk.  Die CMR het Maatskaplike werkers in diens wat werk met gebroke huwelike en verhoudings, berading doen waar daar nood is en die plasing van kinders onder pleegsorg.  CMR

Voorts word daar raad gegee, hulp verleen en bystand verleen waar kinders dagsorg benodig.  Opleiding word verskaf aan diegene wat hierdie kinders moet versorg.

Die CMR is betrokke by programme ivm die voorkoming van Vigs en die hantering van vigsgevalle en die versorging van die wesies.

Indien daar enige hofsake ter sprake is moet die CMR diegene wat daarby betrokke is ondersteun en van raad bedien.

Soos altyd, is die nood so groot en daarom is Patmos se betrokkendheid by die CMR ‘n prioriteit.

Die CMR en MES (Middestad Evangeliesasie Sending) werk ook nou saam.  MES veskaf voedsel en skuiling aan haweloses in die stad.  Die oogmerk is om die haweloses en werkloses weer op te hef, toe te rus deur opleiding sodat hulle weer in die samelewing kan funksioneer.

2   DAMASCUS MINISTRIES.  Hulle werkswyse is tweeledig van aard nl. by die gevangenis en by skole.

GevangenisDamascus

Die span bestaan uit 9 lede waarvan 2 voltyds is.  Van die aktiwiteite sluit in berading, Bybelstudie vir ongeveer 50 gevangenis op Woensdae vir 18-24 jariges.  Volwassenes word ook bedien met “Life Skills”, Kerkdienste en Bybelstudie.  Verder hanteer Maritsa van Loggerenberg ook alle korrespondensie met gevangenis.

Skole:

Probleemgevalle word geïdentifiseer en dan begin Maritsa se werk met hierdie leerders.  Kinders is betrokke by bende bedrywig-hede, dwelms, en sommige was al aangekeer deur die polisie.  Sy werk nou saam me LO (Life orentation) onderwysers en neem ook parole saam om met die kinders oor die gevare van bendebedrywighede te gesels.

Daar word oa “werkwinkels” aangebied oor kommunikasie, Vigs, konflikhantering, Ware aard van Respek, “Assertive Communication” ens.  Die kinders skryf ook toetse oor die stof wat aangebied word.

3  MÔREWAG LAERSKOOL

Hierdie skool is geleë in ‘n arm deel van die stad.  Van die ouers het hul werk verloor en sukkel om huis en haard aanmekaar te hou. Patmos se bydrae aan die skool is om die druk wat die skool ervaar om hierdie kinders van voedsel en leermateriaal te voorsien, te ondersteun.

SOPKOMBUIS BY PROV HOSPITAAL SE BUITE KLINIEK

Maandagoggende word daar sop en broodjies bedien vir die pasiënte wat in die kliniek sit en wag.  Hierdie diens word in samewerking met die kliniek en ander gemeentes van Sentraal gedoen.

6  GEBEDSBEDIENING

Op Woensdag- en Donderdagoggende word daar uitgereik na die buitepasiënte van die Provinsiale Hospitaal.  Koffie en toebroodjies word aan hulle bedien aangesien hulle lank moet wag vir die vervoer na hulle onderskeie dorpe (sover as Joubertina en Somerset-Oos).  Daar word ook saam met hulle gebid.

Terselfdertyd word ook uitgereik na die mense wat op die pleintjie oorkant die kerkgebou sit/rondlê met koffie en brood.  Ons wil dat hierdie swaarkry-mense menswaardig voel en bewus raak daarvan dat Iemand (die Koning van die konings) vir hulle omgee.