Gemeentebediening

kerkgebou

GEMEENTEBEDIENING

Die doel van Gemeentebediening is om die Evangelie van Christus effektief en relevant aan gemeentelede te bring om hulle toe te rus sodat hulle kan diens lewer in die gemeenskap tot eer van die Here. Hierdie bediening dek alles wat na binne die gemeente gebeur. Dit sluit in enige iets wat verband hou met eredienste en tegniese aspekte daarvan; toerustingsgeleenthede; kategesebediening; maatskaplike diens deur emosionele, fisiese en geestelike versorging van hulpbehoewendes; reël van basaar, kampe, gemeente-etes, Paas – en – Kersangdiens; uitbou en behartiging van omgee – en – kleingroepe soos mannebdiening, Bybelstudie vir dames, senior lidmate klub, hospitaalbesoek, begrafnisse, webwerf, ens.;   kommunikasie met gemeente d.m.v. Possak, asook ander spesiale geleenthede wat van tyd tot tyd gereël word.

Enige lidmaat of Kerkraadslid is welkom om hierby betrokke te raak.. As jy ‘n passie of gawe het om ‘n bydrae te lewer ter uitbouing van God se roeping vir Patmos Gemeente,  kan jy vir Elizna Milne (skriba) of Armand Crous (leraar) kontak.