Kleingroepe

KLEINGROEPEKleingroepe

Patmos gemeente se lidmate is versprei oor die hele stad (en selfs verder).  Daarom is die eredienste op Sondae ‘n wonderlike geleentheid, ‘n hoogtepunt van ons week, waar ons op ‘n besondere manier as gelowiges ons heil vier en verkeer met die Drie-enige God.

Daar is ook egter ook by lidmate ‘n behoefte aan kleiner groepe waar hulle hulle vreugdes en hartseer met mekaar kan deel in ‘n veilige situasie.

Daarom moedig ons lidmate aan om deel te raak van ‘n kleingroep waarby hulle kan inskakel.  Daar is verskillende behoeftes (aand- of oggendbyeenkomste, met of sonder kinders, ens) en daarvoor word versoening gemaak.

As jy betrokke wil raak by ‘n kleingroep, kan jy by die kerkkantoor (041 373 4419) jou naam ingee, die vormpie in die voorportaal invul en in die posbus daar ingooi, of jy kan sommer kontak maak deur die webwerf (“kontak ons”).   Jy sou ook van jou vriende kon saamnooi en ‘n groep begin.