Ondersteuningsdienste

ADMINISTRASIE EN FINANSIES

Admin en finansies

Ons wil as gehoorsame rentmeesters toesien en meewerk dat die finansiële en administratiewe werk in die gemeente tot eer van die Koning van die kerk geskied.

Vir enige navrae: kontak die kantoor (041) 373 4419

 

BATEBESTUUR

Die Batebestuurkommissie wil dien as rentmeesters van God se eiendom en neem verantwoordelikheid vir die geboue, eiendom en ander bates van die gemeente en gee leiding aan die kerkraad oor die bestuur en instandhouding daarvan.

Vir navrae kontak gerus die voorsitter: Piet Jacobs 041 373 6385  of die koster: Neels Niemann (0832898599)