Konsultasie met kerkleiers oor “Comprehensive Sexual Konsultasie met kerkleiers oor “Comprehensive Sexual Education”

Danie Mouton berig soos volg in Grens.Pos van 12 Maart 2020.

Nadat ‘n herrie in die media losgebars het oor opvoedkundiges en kerkleiers se kommer rondom CSE (“comprehensive sexual education”) het groter insig en begrip vir die logika en nut hiervan begin groei.

    Lees hier hoe Gustav Claassen, algemene sekretaris, verslag doen oor ‘n konsultasie rondom CSE. Die dokument bevat ook BADISA, ‘n kerklike welsynsorganisasie se evaluering.

Kerk van die toekoms (oor Scenario-beplanning)

Danie Mouton berig soos volg in Grens.Pos van 12 Maart 2020.

Tydens verlede week se ASM (Algemene Sinodale Moderamen) het die vergadering verder aandag gegee aan die sentrale fokus wat dit vir die volgende termyn van vier jaar vir die NG Kerk geïdentifiseer het. Die fokus is gebore uit bewegings wat in ons kerk waargeneem word:

–  Ontwikkel en mobiliseer bemagtigende leiers,

–  wat ruimtes en platforms skep vir versoenende luister en gesprek oor verhale van hoop en vernuwing,

–  en wat geloofsgemeenskappe vorm waar mense van verskillende kulture en tale ingesluit word, en

–  strukture gebruik en waar nodig omvorm tot gesinkroniseerde, ekumenies geïntegreerde netwerke, wat geïntegreerde samewerking in die NG Kerk en ook na buite bewerkstellig.

    Die ASM neem ‘n dinamiese proses in die Kerk waar waarvolgens ons nie langer tel hoeveel mense byeenkomste bywoon nie, maar waarin ons vra hoeveel leiers en ander lidmate saam met God in die gemeenskap betrokke is deur diens, versoening en samewerking oor alle moontlike grense.

    Dit is goed om die kort scenario-dokument in sy huidige gedaante deur te lees. Dit is ‘n proses in wording.

Meer oor Droomscenario’s vir die NG Kerk in 2030

Verlede week het ons berig hoe afgevaardigdes by die algemene sinode interaktief saamgewerk het om droomscenario’s vir die NG Kerk vir 2030 te ontwikkel. Die Algemene Sinode voorsien ‘n kerk wat diensbaar is in die gemeenskap en primêr deur netwerke werk.Kyk hier na die moontlik droomscenario’s. Om na die oorspronklike moontlikhede waaruit die droomscenario’s ontwikkel is, kan jy gerus hier loer. Dit is baie interessant

Hardnekkige fopnuus oor die Direkte Bybelvertaling het dit steeds verkeerd

‘n Strooiboodskap op Whatsapp doen nou weer die rondte dat die direkte Bybelvertaling wat in 2020 bekendgestel word nie die Godsname in hoofletters skryf nie.

    Ds Hein Barnard van die Bybelgenootskap in Port Elizabeth sê dat dit ‘n blatante leuen is. Hy skryf:

    : Na aanleiding van die fopnuus wat die rondte doen en gelowiges bombardeer met gerugte, kan die volgende inligting vir alle gelowiges van groot waarde wees:

    Die Bybel 2020 se amptelike webwerf is hier te vind.

    Twee van die tabelle wat van groot waarde is vir elke gelowige is, handel oor die proefvertalings en vrae en antwoorde oor verskeie kwessies.

   Die fopnuus word beantwoord op die volgende vraag by genoemde skakel: “Verklaring van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika na aanleiding van ‘n petisie teen ‘n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling