Nuwe Intrekkers

INLIGTING
Nuwe intrekkers welkom

In die voorportaal van die kerkgebou is ‘n blou kaartjie wat jy kan invul met jou besonderhede en in die “posbus” sit.  Ons sal jou dan kontak.

Jy kan ook van die webwerf gebruik maak en direk met die skriba of leraar (of ander kontakpersone soos aangedui) kontak maak.

As jy enige navrae het, kan jy die kerkkantoor skakel (041) 373 4419 of per e-pos kontak (patmos@intekom.co.za).