Aktuele leesstof

Klik op die item om te lees

  1. Gebedsaangeleenthede

        40-Dae-Gebedsgids-Versoening

        Die-krag-van-gebed-sewe-Psalms-vir-Pinkster

2.  Prof Dirkie Smit oor verskille in lees van dieselfde Bybel
Prof Dirkie Smit op Sondagaand 7 Februarie by Durbanville gesels oor hoe dit gebeur dat gelowiges dieselfde Bybel lees en tot verskillende gevolgtrekkings kom.
Hy haal vir Calvyn aan, wat aan die begin van sy groot werk, die Institusie (1559-uitgawe), geloof as faciem Dei contemplari beskryf – “Geloof is om elke dag oor die aangesig van God na te dink.”
Sy argument in daardie paragrawe is om te sê dat selfkennis geweldig belangrik is, en dat ons nie God waarlik kan ken sonder om onsself ook te ken nie (want Godskennis is nie objektiewe, teoretiese boekkennis nie, maar persoonlike, eksistensiële kennis van Gods liefde, genade en trou jeens ons), maar dat ons omgekeerd ook nooit onsself (en die dieptes van ons eie nood) goed sal ken as ons nie eers die genadige gesig van God in Christus gesien en geleer bedink het nie.
Hoe meer ons dié ontfermende gelaat van God in Christus bedink, bepeins en ons daaroor leer verwonder, hoe meer sal ons ook onsself gespieël sien in daardie gesig – met die wonde van ons eie bestaan en met die heerlikheid en grootsheid daarvan om voorwerpe van Gods ewige liefde te wees.
Sy insiggewende bydrae van Sondagaand kan hieronder geluister word asook Tinus van Zyl  en Andre Agenbag se bydraes

Prof Dirkie Smit se boodskap

3. Menswaardigheid en Rassisme

Kruisgewys 2008_3 ( Alles oor rassisme)

Kruisgewys-Maart-2013  ( Menswaardigheid)

4. ACTA

5. Arnau van Wyngaardt het ‘n uitsonderlike Bybelstudie van David Bosch elektronies beslikbaar gestel. Die moeite werd! Lees dit hier. Klik op Lukas-Handelinge

Lukas-Handelinge – David J Bosch